Свържете се с нас: 087 93 699 92

0888 642 135

Дератизация - Защита от гризачи

Защита, борба и унищожаване на гризачи

 

Стоп вредители” е лицензирана фирма за борба с вредителите – гризачи. Ние работим под контрола на РЗИ (ХЕИ) и сме регистрирани в МЗ. Обработката срещу гризачи се извършва само със съвременни препарати от водещи производители, лицензирани и контролирани от МЗ за професионална употреба. Предлагаме както еднократни обработки, така и абонаментни ДДД договори според изискванията на РЗИ. „Стоп вредители” третира жилища, търговски обекти и външни пространства от всякакъв характер. Нашата дейност е на територията на София, Пловдив, Перник, Дупница, Благоевград.

 

Rodentia rodere - латинско наименование означава “гризе”, „нагризва”

Разред гризачи Rodentia rodere, което латинско наименование означава “гризе”, „нагризва”, принадлежи към клас бозайници. В България разредът е представен от 28 вида, три от които живеят в градска среда - сив плъх, черен плъх и домашна мишка. Другите видове срещащи се гризачи са временни обитатели на урбанизираните зони. Семейство мишковидни се състои от пет подсемейства, всяко от които с по няколко рода. Към рода Rates спадат черният плъх, домашната и полската мишки, а към род Rattus – сивият плъх. Синантропните гризачи (обитаващи населени места) не спят зимен сън, тъй като имат достъп до храна и вода целогодишно. Те имат висока плодовитост, като половото съзряване настъпва значително бързо, а бременността е кратка – 19-30 дни. Раждаемостта е средно 15-18 малки.

Гризачите са бозайници с много интензивни жизнени процеси. За това те приемат голямо количество храна, която при някой видове достига до 100% от масата им. Като пример сивия плъх изяжда за 1 денонощие средно около 50 гр. храна, а домашната мишка до 3 гр.

Синантропните гризачи търсят храната си по определени пътища, които маркират със секрети на кожата си и половите жлези. По този начин отбелязват индивидуалните участъци. В търсенето на храна по-голямо значение има обонянието. Най-голяма активност гризачите проявяват вечер и рано сутрин. Плъховете обикновено утоляват глада си на едно място. Мишките утоляват глада си като нагризват от няколко места. 

Гризачите са основни „резервоари” и източници на зарази при редица вирусни, бактериални и паразитни заболявания при хора и животни - туларемия, салмонелози, Ку-треска, ботулизъм, лайшманиоза, трихинелоза, листериоза и много други.

 

 

 

 

Стоп вредители” извършва професионална защита от гризачи като плъхове (сив и черен), домашни мишки, полски мишки и други вредни гризачи.

 

Свържете се с нас:

 ул."Пиротска" №5 София 1000


0888 64 21 35
0879 36 99 92