Свържете се с нас: 087 93 699 92

0888 642 135

Дезинсекция - Защита от насекоми

Защита, борба и унищожаване на комари

 

Стоп вредители” е лицензирана фирма за борба с вредителите – комари. Ние работим под контрола на РЗИ (ХЕИ) и сме регистрирани в МЗ. Обработката срещу комари се извършва само със съвременни препарати от водещи производители, лицензирани и контролирани от МЗ за професионална употреба. Те са безвредни за хора, домашни животни и растения. Предлагаме както еднократни обработки, така и абонаментни ДДД договори според изискванията на РЗИ. „Стоп вредители” третира жилища, търговски обекти и външни пространства от всякакъв характер. Нашата дейност е на територията на София, Пловдив, Перник, Дупница, Благоевград.


Жизнени цикли на Комарите (Culicidae)Кръвосмучещите комари семейство Culicidae наброяват повече от 3 хиляди вида. В България са регистрирани около 40 вида маларийни и немаларийни комари, които принадлежат към 9 рода. Жизненият цикъл на комарите включва фазите яйце, ларва, какавида и имаго – пълен цикъл. Първите три фази живеят във водна среда, а имагото (възрастното) - във въздушна. Живеят в бавно течащи и застояли води. Могат да се развиват в локвата на двора, в стари гуми, легени, мочурлива местност, канали, наводнени шахти, мазета и др. Кръв смучат само женските комари. Когато женската се нахрани с кръв, следва снасяне на  порция яйца. С острото си обоняние комарът открива подходящия гостоприемник и прелита до него на разстояние 2-3 км. Количеството поета кръв при всяко кръвосмучене превишава теглото на насекомото. У нас първото снасяне на яйца става в началото на май. От тях се излюпва червеобразна ларва, която диша атмосферен въздух. Една женска снася около 300-350 яйца за целия си живот. Животът им трае от 3 до 6 месеца. Мъжките комари оплождат женските и умират.

Комарите са едни от най-важните в епидемиологично значение вредители. Те са преносители на повече от 50 вирусни, бактериални инфекции и паразитози - малария, жълта треска, денга, туларемия и др.

Най-опасни са маларийните представители на тези насекоми, които пренасят маларийната треска.

 

Изтребителни мероприятия срещу комарите във всички видове обекти

Профилактични мероприятия

Мероприятията за борба с комарите са твърде разнообразни и зависят от природните условия, производствената и стопанската дейност в дадена местност, както и от битовата характеристика на населеното място.

- недопускане образуването на разливи и локви край чешми и канали, както и отпадни води край жилища, хотели, къмпинги, станции и др.;

- ликвидиране (пресушаване) на водоеми, които не се използват за стопански нужди;

- да не се оставя вода за повече от 7 дни в декоративни басейни и оставени на открито съдове (варели, кофи, буркани, вази и др.);

- кладенците, цистерните и резервоарите за вода трябва да бъдат плътно покрити;

- течовете в мазетата трябва да бъдат отстранени;

- специално внимание да се обръща на асансьорните шахти;

- поставяне мрежи на вратите и прозорците в жилищата.

Изтребителни мероприятия

Методите, които биват използвани за унищожаване на комарите са:

- биологичен – чрез използване на хищни рибки, бактериални препарати или използване на препарати – регулатори на растежа;

- химичен – използва се за унищожаване на комари на открити пространства чрез обработка с инсектициди с остатъчно действие. Обработката се извършва с ръчни или моторни пръскачки, като най-подходящи са ранните утринни или вечерни часове;

- аерозолни и ултанискообемни обработки на открито се извършват чрез специални агрегати и апаратура, при което се получават фини капчици аерозол. Провеждат се при тихо време в ранните утринни или вечерни часове.Най-често срешаните места за размножаване на комарите

 

Стоп вредители” - унищожаване комари на закрито

Обработката се извършва с инсектициди с остатъчно действие. Обработват се вътрешните стени на жилищата и помещенията, в които комарите почиват през деня. Повърхностите се пръскат до омокряне без да се допуска стичане на разтвора. Пръскането се прави от разстояние 0.5 до 1 м, за да се получи по-равномерно разпределение на препарата. Броят на обработките се определя в зависимост от характера на третираната повърхност и заселеността с комари.

Като спомагателна мярка за унищожаване на комарите се използват инсектицидни лампи, които се поставят в дворовете или на входовете на домовете и заведенията, както и във вътрешните им пространства.

 

Вид вредител 

До 40 м2

До 75 м2

До 100 м2

 
 

ИНСЕКТИ

 

Комари

30 лв.

34 лв.

39 лв.

 

 

Свържете се с нас:

 ул."Пиротска" №5 София 1000


0888 64 21 35
0879 36 99 92