Свържете се с нас: 087 93 699 92

0888 642 135

Дезинсекция - Защита от насекоми


Защита, борба и унищожаване на кърлежи

 

Стоп вредители” е лицензирана фирма за борба с вредителите – кърлежи. Ние работим под контрола на РЗИ (ХЕИ) и сме регистрирани в МЗ. Обработката срещу кърлежи се извършва само със съвременни препарати от водещи производители, лицензирани и контролирани от МЗ за професионална употреба. Те са безвредни за хора, домашни животни и растения. Предлагаме както еднократни обработки, така и абонаментни ДДД договори според изискванията на РЗИ. „Стоп вредители” третира жилища, търговски обекти и външни пространства от всякакъв характер. Нашата дейност е на територията на София, Пловдив, Перник, Дупница, Благоевград.

 

Цикъл на развитие на Кърлежите (Ixodoidea)Кърлежите са от подклас Akari. Тялото им е съставено от две части - главова част, два чифта предни крака и същинско тяло. Кърлежите са разпространени навсякъде в природата и съществуват над 10 хиляди вида. За разграничаване на биологичната принадлежност на гостоприемника, с понятието акари се означават видовете, които вредят по растенията, а с понятието кърлежи – видовете, които паразитират по човека и животните. Кърлежите са яйцеснасящи. Развитието им преминава през стадиите яйце, ларва (нимфа), имаго. Те имат силно развити сетива - усещат миризми, температурни промени и движения на въздуха. В една календарна година различните видове произвеждат едно или няколко поколения. Паразитните видове са кръвосмучещи. Добре насмуканият женски индивид снася до 20 яйца в една купчинка.

Вреда и опасност от кърлежите

Честата смяна на широк кръг гостоприемници, някои от които са носители на патогени,  създават възможност за разпространение на различни заболявания по хора и животни. Кърлежите могат да предават множество вирусни, бактериални и спирохетни заболявания. Голям брой инфекции се предават и на потомството на кърлежите чрез яйцата им. За някои кърлежи предаването на заразата е до пето поколение. Така се създава природна огнищност на много инфекции.

Предаването на заразата от кърлежите става по няколко начина: Предаване на заразата от кърлежите

- По кръвен път – това е основният механизъм на заразяването. При ухапване кърлежът смуче кръв и същевременно вкарва в раничката заразената си слюнка;

- По контактно-битов път - при смачване на кърлежа и изтичане на заразната му хемолимфа се заразява кожата на ръцете, а след това конюктивите на очите и лигавицата на носа и устата;

- По въздушно капков път – при вдишване на праховите частици от смачканото и изсъхнало тяло на кърлежа;

Голямата опасност, която крият кърлежите се състои в това,  че те могат да бъдат не само преносители, но и причинители и резервоари на заразата. Вътре в тяхното тяло патогенните микроорганизми претърпяват размножаване и развитие. Кърлежите периодично паразитират върху животни и хора, а през останалото време обитават почвата, трева, храсти, места под гниещи листа, зидове на изоставени постройки, дупки на гризачи, гнезда на птици и т.н.

Човекът най-често става обект на нападение от кърлежи при грижи за домашни животни и при ходене и лежане на тревата в природата.

Кърлежите пренасят около 80 броя заболявания като Лаймска болест, Кърлежов енцефалит, Марсилска треска, Ку-треска, Кримска хеморагична треска, туларемия и много други.

Стоп вредители” в борбата с кърлежите

Стоп вредители” прилага комплексен подход при борбата с кърлежите. Мероприятията са профилактични и изтребителни.

Кърлежите (Ixodoidea)

Профилактични мерки – окосяване на тревата, почистване на храсти, листа и друга гниеща растителност, разрушаване гнезда на птици до жилищни сгради, дератизация на площта.

Изтребителни мерки – съобразяват се с климатичните условия в района, с биологията и сезонната активност на видовете кърлежи. Според това обработката срещу кърлежи е най-удачно да се извършва два пъти в годината – пролет (май-юни) и есен  (септември-октомври), когато са двата пика в числеността на кърлежите. През останалото време на летния период при нужда се извършва обработка на пространства, за които има подадени сигнали за ухапване от кърлежи.

„Стоп вредители”препоръчва на места, където тревните площи се посещават от безстопанствени животни или диви такива,  терените се намират в полски или горски райони,където валежите и са по-чести или се отглежда добитък да се извършва дезакаризация всеки месец.Условията на тези места са благоприятни за развитието и размножаването на кърлежите.

За успешна борба срещу кърлежите е необходимо да се извършат две обработки през период от 7 до 10 дни,като второто третиране унищожава ново излюпените от снесените яйца паразити и това дава гаранция за траен резултат.

Дезакаризацията се извършва при подходящи метеорологични условия. Не се пръска при дъжд, силен вятър и продължителна суша. Кърлежите са чувствителни към сушата и през горещите летни месеци активността им е силно снижена. При пръскане срещу кърлежи най-важно за ефективността се оказват валежите и поливните системи. Затова преди и след пръскане срещу кърлежи площта трябва да остане суха няколко часа.

Разходната норма на биоцидния препарат трябва да бъде съобразена с числеността на паразитите и растителността по терена (гъста или рядка). Акарицидите може да са течни, прахообразни или под формата на пелети.

При заразени от домашни любимци и животни затворени помещения се опръсква цялата повърхност на пода с препарат и обектът остава затворен няколко часа, след което се проветрява в продължение на 10-15 минути.

 

Вид вредител 

До 1000 м2

До 2000 м2

Над 2000 м2

 
 

ИНСЕКТИ

 

Кърлежи

49 лв.

69 лв.

25 лв/дка

 


 
 

Свържете се с нас:

 ул."Пиротска" №5 София 1000


0888 64 21 35
0879 36 99 92