Свържете се с нас: 087 93 699 92

0888 642 135

Дератизация - Защита от гризачи

  

Защита, борба и унищожаване на плъхове

 

Стоп вредители” е лицензирана фирма за борба с вредителите – плъхове. Ние работим под контрола на РЗИ (ХЕИ) и сме регистрирани в МЗ. Обработката срещу плъхове се извършва само със съвременни препарати от водещи производители, лицензирани и контролирани от МЗ за професионална употреба. Предлагаме както еднократни обработки, така и абонаментни ДДД договори според изискванията на РЗИ. „Стоп вредители” третира жилища, търговски обекти и външни пространства от всякакъв характер. Нашата дейност е на територията на София, Пловдив, Перник, Дупница, Благоевград.

Цени за еднократна обработка

 

Вид вредител 

До 40 м2

До 75 м2

До 100 м2

 
 

ГРИЗАЧИ

 

Плъхове

30 лв.

34 лв.

39 лв.

 

Виж цени за жилищни сгради и  Виж цени за търговски обекти

„Стоп вредители" дава гаранция за успех при унищожаването на плъховете:
-след третиране да се пазят протоколите издадени от дезинфекторите и изпълнение на препоръките в тях.
-желателно е обработката да бъде извършена на всички помещения в даден обект,не само на това в което е забелязана активност-наличие на живи животни или следи от тях (фекалии,урина ,косми,нагризвания на предмети и др.)-по преценка на дезинфекторите.
-две обработки през около 7 до 10 дни ,тъй като обикновено популацията е доста по-голяма от видените един или два плъха в обекта-по преценка на дезинфекторите.
-цена при повторна обработка 4лв. на отровна точка.
-дератизационните кутии се заплащат отделно.
Важно:"Стоп вредители" препоръчва на места,където е имало популация на гризачи да се направи дезинфекция след унищожаването и,тъй като тези терени са замърсени с голям брой вируси и бактерии от секретите и екскретите отделени от плъховете.
„Стоп вредители" дава пълна гаранция за безопасността на отровните примамки(паста,пелети,парафинови кубчета и др.),които използва за борба с плъховете от гледна точка на това, че не излъчват токсични емисии,неприятна миризма и не се налага помещенията да се напускат при дератизация.

„Стоп вредители" – борба и защита от плъхове
Борбата с плъховете „Стоп вредители" води с профилактични и изтребителни мероприятия.
С профилактичните мерки се цели да се попречи на гризачите да проникнат в сградите и да се лишат от храна, вода и условия за изграждане на убежища. Това се постига чрез строително-технически, санитарно-хигиенни и отпъждащи средства.
„Стоп вредители" прилага три основни метода за изтребване на плъховете - механичен, биологичен и химичен.
Механичният метод се базира на залагане на различни видове капани като убиващи, живоловни, пружинни, метални, с падаща плоскост, лепливи плоскости. Този метод се използва по-рядко поради по-слабата му ефективност и резултатност. Използва се при жилища или търговски обекти, където има постоянен риск за достъп до препаратите от деца и животни.
Химичният метод е на база използване на химични вещества за борба с плъховете, наречени родентициди. Той е ефективен и икономически изгоден. Съвременните родентициди, каквито са антикоагулантите и които използваме, са бавно действащи. Те са токсични за плъховете дори и при еднократно приемане. Активните вещества на бавно действащите родентициди са с различна химическа структура, но с еднакъв механизъм на действие. Те влияят на механизма на кръвосъсирването на плъха. Наличието на няколко дневен период от поглъщането на отровата до смъртта, пречи на гризачите да свържат действието й с храната. Поради това, в тях не се появява „страх от примамките" и не се налага предварително да се поставят не отровни примамки. В повечето случаи отравянето е безболезнено.
При залагането на примамки се използват дератизационни кутии, които не трябва да се пипат и местят от хората, както и да се допускат деца и домашни животни до тях.
При третирането срещу плъхове е добре да се знае, че след залагането на препарати, трябва да мине период от 3 до 7 дни до почистването на обекта. По този начин на провеждане на борбата с плъховете се постига максимална защита, като целта е унищожаване на цялата популация. 

Плъхове - Rattus - род мишевидни гризачи с дължина до 30 cm и са около 100 вида

Гладният плъх е свирепо животно - освен себеподобни, понякога напада спящи хора и деца. Плъховете замърсяват предметите на бита и хранителните продукти със своите екскременти, урина, косми, кожни люспи, ектопаразити и др.

Те са резервоар на голям брой болестотворни микроорганизми, причиняващи повече от 40 вида инфекциозни и паразитни заболявания по хора и животни. Някои от болестите имат летален изход.

Плъховете гризат не само когато са гладни, а и за да пилят зъбите си. Гризат всякакви предмети - подове, мебели, подпорни греди, кабели, книги, скъпа апаратура. Причиняват къси съединения, спиране на производствените процеси, възникване на пожари.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свържете се с нас:

 ул."Пиротска" №5 София 1000


0888 64 21 35
0879 36 99 92