Свържете се с нас: 087 93 699 92

0888 642 135

Дератизация - Защита от гризачи

Защита, борба и унищожаване на мишки

 

Стоп вредители” е лицензирана фирма за борба с вредителите – мишки. Ние работим под контрола на РЗИ (ХЕИ) и сме регистрирани в МЗ. Обработката срещу мишки се извършва само със съвременни препарати от водещи производители, лицензирани и контролирани от МЗ за професионална употреба. Предлагаме както еднократни обработки, така и абонаментни ДДД договори според изискванията на РЗИ. „Стоп вредители” третира жилища, търговски обекти и външни пространства от всякакъв характер. Нашата дейност е на територията на София, Пловдив, Перник, Дупница, Благоевград.

Цени за еднократна обработка

 

Вид вредител 

До 40 м2

До 75 м2

До 100 м2

 
 

ГРИЗАЧИ

 

Мишки

30 лв.

34 лв.

39 лв.

 

Виж цени за жилищни сгради и Виж цени за търговски обекти

 

„Стоп вредители” дава гаранция за успех при унищожаването на мишките:

-след третиране да се пазят протоколите издадени от дезинфекторите и изпълнение на препоръките в тях.

-желателно е обработката да бъде извършена на всички  помещения в даден обект,не само на това в което е забелязана активност-наличие на живи животни или следи от тях(фекалии,урина ,косми,нагризвания на предмети и др.)-по преценка на дезинфекторите.

-две обработки през около 7 до 10 дни ,тъй като обикновено популацията е доста по-голяма от видените една или две мишки в обекта-по преценка на дезинфекторите.

-цена при повторна обработка 4лв. на отровна точка.

-дератизационните кутии се заплащат отделно.

Важно:”Стоп вредители” препоръчва на места,където е имало популация на гризачи  да се направи дезинфекция след унищожаването и,тъй като тези терени са замърсени с голям брой вируси и  бактерии от секретите и екскретите отделени от мишките.

„Стоп вредители” дава пълна гаранция за безопасността на отровните примамки(паста,пелети,парафинови кубчета и др.),които използва за борба с мишките от гледна точка на това, че не излъчват токсични емисии,неприятна миризма и не се налага помещенията да се напускат при дератизация.

Мишка / Mouse - малък бозайник, принадлежащи към разред гризачи

 

Домашната мишка е най-приспособимия към човека гризач. Малките й размери са причина тя да отстъпва територия на плъховете. Смята се, че е втория по разпространение вид на земята след човека и живее в близост до него. Добре се катерят, скачат и плуват. Подобно на плъховете, имат слабо зрение и разчитат на добър слух, обоняние и осезание. Заселват се в близост до хранителни източници – складове за храни, кухни, кухненски килери, мазета, тръби, канали, тавански помещения и др. Активни са главно през нощта, по-рядко през деня. Хранят се с различни храни. Хранителните пикове на мишките са през нощта, на смрачаване и на зазоряване. Хранителната дажба на една мишка е 10-15 гр./ден. Пият малко вода – от 3 до 9 мл и могат да оцелеят дълго време без нея. Нагризват различни материали, дори и да не са гладни, както и правят гнезда в тях.

 

Стоп вредители” - борба с мишките чрез профилактични и изтребителни мероприятия

- с профилактичните мероприятия се цели да се попречи на мишките да проникнат в сградите;

- изтребителните мероприятия са чрез механични и химични методи;

Механичният метод се базира на залагане на различни видове капани като убиващи, живоловни, пружинни, метални, с падаща плоскост, лепливи плоскости. Този метод се използва по-рядко поради по-слабата му ефективност и резултатност. Използва се при жилища или търговски обекти, където има постоянен риск за достъп до препаратите от деца и животни.

Химичният метод е на база използване на химични вещества за борба с мишките, наречени родентициди. Той е ефективен и икономически изгоден. Съвременните родентициди, каквито са антикоагулантите и които се използваме, са бавно действащи. Те са токсични за мишките дори и при еднократно приемане. Активните вещества на бавно действащите родентициди са с различна химическа структура, но с еднакъв механизъм на действие. Те влияят на механизма на кръвосъсирването на мишката. Наличието на няколко дневен период от поглъщането на отровата до смъртта, пречи на гризачите да свържат действието й с храната. Поради това, в тях не се появява „страх от примамките” и не се налага предварително да се поставят не отровни примамки. В повечето случаи отравянето е безболезнено.

При залагането на примамки се използват дератизационни кутии, които не трябва да се пипат и местят от хората, както и да се допускат деца и домашни животни до тях.

При третирането срещу мишки е добре да се знае, че след залагането на препарати, трябва да мине период от 3 до 7 дни до почистването на обекта. По този начин на провеждане на борбата с мишки се постига максимална защита, като целта е унищожаване на цялата популация.

 

 

 

Свържете се с нас:

 ул."Пиротска" №5 София 1000


0888 64 21 35
0879 36 99 92