Свържете се с нас: 087 93 699 92

0888 642 135

СТОП вредители! Кои сме ние?

 

Основната ни дейност е извършване на услуги в областта на дезинсекцията и дератизацията. Регистрирани сме в МЗ, съгласно наредба №3 от 24.01.2005 г. и дейността ни е под контрола на РЗИ (ХЕИ). Фирмата ни е правоспособна да издава протоколи съгласно изискванията на РЗИ, Агенцията по храните и НЦЗПБ на всички обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки срещу вредители. Предлагаме също така и възможност за сключване на абонаментни ДДД договори.

СТОП вредители” работи с водещи мултинационални компании за производство на инсектициди и родентициди като BASF, BAYER, SINGENTA, I.N.D.I.A и др. Благодарение на добрата ни работа с НЦЗПБ, МЗ и РЗИ (ХЕИ) имаме възможността непрекъснато да се информираме за регистрираните и разрешени за употреба в Република България нови препарати за ДДД дейност и да ги прилагаме в практиката си. За всички използвани от нас биоциди разполагаме с разрешения за пускане на пазара от МЗ, които предоставяме на нашите клиенти. С това гарантираме безопасността на хората, домашните животни и растенията, както и опазването на околната среда. „СТОП вредители” притежава специализирана техника, транспортни средства и висококвалифицирани специалисти, които са сертифицирани от МЗ. Тяхната информираност и компетентност е гаранция за установяване и решаване на проблемите с вредителите.

Za Nas / About AsЦелта на „СТОП вредители” е гарантирано, бързо и ефикасно премахване на хлебарки и вредители чрез съчетаване метода на Интегрирания Пест Мениджмънт и използването на биоциди, като при това се опазва както живота и здравето на хората, така и  околната среда.

 

 

Публикувано на 10.09.2020г.

 

ДБФП BG16RFOP002-2.073-13159-C01

 

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ 

 

 

 

    

 

МОНИ - 93“ ООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

 

 

София, 10септември 2020 г. “МОНИ - 93“ ООД започна изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-13159-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

Общата цел на проекта е да се осигури оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19, да се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и да се осигури стабилност на работните места.

 

 

 

Общият бюджет на проекта е на стойност 4 600 лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ и от които 3 910 лв. са средства от Европейския фонд за регионално развитие, а 690 лв. са национално финансиране.

 

 

 

Крайният срок за изпълнение на проекта е 9 декември 2020 г.

 

Свържете се с нас:

 ул."Пиротска" №5 София 1000


0888 64 21 35
0879 36 99 92