Свържете се с нас: 087 93 699 92

0888 642 135

Дезинсекция - Защита от насекоми

Защита, борба и унищожаване на хлебарки

 

Стоп вредители” е лицензирана фирма за борба с вредителите – хлебарки. Ние работим под контрола на РЗИ (ХЕИ) и сме регистрирани в МЗ. Обработката срещу хлебарки се извършва само със съвременни препарати от водещи производители, лицензирани и контролирани от МЗ за професионална употреба. Те са безвредни за хора, домашни животни и растения. Предлагаме както еднократни обработки, така и абонаментни ДДД договори според изискванията на РЗИ. „Стоп вредители” третира жилища, търговски обекти и външни пространства от всякакъв характер. Нашата дейност е на територията на София, Пловдив, Перник, Дупница, Благоевград.

„Стоп вредители" дава 100% гаранция за успех още при първото пръскане с/у хлебарки ,когато те се виждат само нощно време и са единични бройки.
Ние даваме гаранция от 6 месеца за жилища при извършени две обработки срещу хлебарки през период от 14 до 20 дни между първата и втората.Необходимо е да се пазят протоколите от третиранията, които се издават от дезинфекторите,както и спазване на техните указания.Пръска се цялата площ на заразения обект.Гаранцията се изразява в безплатно третиране след втората обработка, ако има наличие на хлебарки до пълното им унищожаване при спазване на горните условия.
При втората обработка правим отстъпка - 15% от цената на първата.

Цена за еднократно пръскане без гаранция.

 

Вид вредител 

До 40 м2

До 75 м2

До 100 м2

 
 

ИНСЕКТИ

 

Хлебарки

30 лв.

34 лв.

39 лв.

 

  

Виж цени за търговски обекти 

Виж цени за жилищни сгради

 

 

Едни от най-вредните насекоми живеещи в пряка близост до човека са хлебарките

 

Хлебарките съществуват от над 300 милиона години. В природата се срещат около 4 хиляди вида, като под 1% от тях съжителстват с хората. Те са едни от най-разпространените вредители – насекоми.

В България се срещат четири вида хлебарки:

- кафява хлебарка Blattella germanica – обитава топли места с лесен достъп до вода и храна като кухни, около хладилници, печки, фурни, в стаите на жилищата, в мазета и шахти;

- черна хлебарка Blatta orientalis – обитава влажни и хладни места напр. бани, канали, мазета и др.;

- американска хлебарка Periplaneta americana - обитава топли и влажни места с температура над 33°С като абонатни станции, канализация, мазета;

- дългоантенеста хлебарка Supella longipalpa - среща се в топли и сухи места като мебели, библиотеки и др.;

 Жизненият цикъл на хлебарките включва три фази - яйце, ларва (нимфа), възрастно (имаго). Яйцата се снасят в капсула, която женската носи на края на коремчето си до момента, в който малките са готови да се излюпят, или ги оставя на подходящи места в близост до вода и храна. Младите хлебарки (нимфи) приличат на възрастните, но са по-малки и веднага след излюпването си са готови за самостоятелен живот. Хлебарките са нощни насекоми. През деня се крият в цепнатини и пукнатини в стените, рамките на вратите, мебелите, оборудването и др., а през нощта излизат да търсят храна. Те са всеядни и се хранят с всякакви хранителни продукти и отпадъци от растителен и животински произход. Издържат на глад около месец. Хлебарките са едни от най-вредните насекоми, които хранейки се, замърсяват хранителните продуктите с изпражненията си или като повръщат част от смляната храна върху тях. Те са механични преносители на над 40 вида микроорганизми, от които патогенни за човека са стафилококи, салмонели, шигели и др. Пълзейки в канали и отходни места, те стават причинители и на чревни инфекции – коремен тиф, пара тиф, дизентерия, салмонелози и др. Хлебарките и частите от техните тела са така също и едни от най-честите причинители на астма.

 

Най-вредните насекоми живеещи в пряка близост до човека са хлебаркитеМероприятия за унищожаване на хлебарки във всичките им стадии на развитие

Биологичните и екологични особености на хлебарката обуславят четири вида методи за борба:

- Механичен – чрез почистване на помещенията и използване на ловилки. Този метод е допълнение към останалите методи за борба;

- Физичен - чрез изгаряне на малоценни опаразитени вещи, пране при висока температура и др.;

- Биологичен – чрез препарати, изготвени на базата на регулатори на растежа;

- Химичен – основен метод в борбата с хлебарките чрез прилагане на разтвори на препарати с бързо начално и продължително остатъчно действие. При пръскането особено внимание се обръща на цепнатините и пукнатините, които са убежища на хлебарки. Използват се устройства, които подават струя под налягане. Пръска се от разстояние 30-40 см директно върху хлебарките, убежищата им или местата, където най-често преминават. Като допълнение към пръскането с разтвори на дезинсекционни препарати се препоръчва и използването на отровни хранителни примамки, гелове, лакове и прахообразни биоциди.

При обработка на заразени площи е необходимо да се знае, че живущите или работещите в помещенията трябва да напуснат обекта за не повече от един час, тъй като използваните препарати за унищожаване на хлебарки са от най-висок клас и не са канцерогенни. След изтичане времето за въздействие помещенията трябва да бъдат проветрени в продължение на 15-20 минути.

При заявка за обработка срещу хлебарки във Вашия дом, офис или търговска площ не е нужно мебелите да бъдат да размествани, а е достатъчно да се осигури минимално отстояние от стените, т.е. достъп за пълно опръскване на повърхностите.

В зависимост от степента на заселеност с хлебарки се правят следните третирания:

- При висока заселеност - наличие на голямо количество хлебарки и през деня. Прави се цялостно опръскване на пода, бариерно пръскане на стени на височина до 50 см и пръскане на вътрешните части на шкафовете и на всички места под матраци и дивани, корнизи, под разлепени тапети, над окачени тавани, зад шкафове, картини, мивки и електроуреди (хладилници, печки, сушилни, перални и др.);

- средна и малка заселеност – хлебарките не се виждат през деня или са единични случаи. В този случай пръскането е  предимно покрай стени, мебели, печки, перални, хладилници и др., както и върху локализираните местонахождения на хлебарките.

 Препаратите, които използваме, не оставят петна и следи върху стените, подовете, мебелите, дамаските и електроуредите. Професионалната защита срещу хлебарки във всеки един обект е индивидуална. Обектите се разделят обичайно на две групи - жилищни и търговски.

 

Едни от най-вредните насекоми живеещи в пряка близост до човека са хлебаркитеСтоп вредители” срещу хлебарки в жилища

Обичайно се прави едно пръскане, но повечето хлебарки имат резистентност и за да Ви дадем гаранция от шест месеца се прави повторно пръскане след 14 дни.

Ако имате проблем в този период, дезинсекцията е за наша сметка.

Стоп вредители” срещу хлебарки в търговски обекти

Обектите от търговската сфера се разделят на два вида - търговски обекти от хранително-вкусовата промишленост и обекти с обществено предназначение.

Стоп вредители” срещу хлебарки в обекти от хранително-вкусовата промишленост (магазини за хранителни стоки, ресторанти, заведения за бързо хранене, баничарници, сладкарници, кафенета и др. )

Там се налага ежемесечно третиране поради голямото текучество на хора, стоки, храни и отпадъци, което увеличава рискът от проникване на хлебарки в обектите. Контролът и борбата с хлебарките в обектите от хранително-вкусовата промишленост трябва да е навременен и периодичен, подчинен на програма, съставена за всеки конкретен обект, в зависимост от неговите особености, а не еднократен и хаотичен. Със системната обработка, подчинена на програма за борба с хлебарките, се спазват изискванията на РЗИ (ХЕИ),  избягва се резистентност на популациите и се свежда тяхната численост до биологичния минимум в обектите.

Единствено по този начин „Стоп вредители” може да гарантира качеството на извършените дезинсекции.

Стоп вредители” срещу хлебарки в обектите с обществено предназначение (ж.п., авто- и аерогари, хотели, спа-комплекси, офис сгради, театри, киносалони, болници, търговски центрове и др.)

В зависимост от площта, потока на хора, превозни средства и стоки и специфичните особености на обекта и след направена инспекция се съставя индивидуална програма за защита от хлебарки, която зависи както от нивото на поддържаната хигиена, така и от степента на заселеност с хлебарки.

За успешна борба с хлебарките в този тип обекти се спазват няколко условия – подбира се подходящ препарат и форма на приложение, желателно е да се обработва цялата сграда, включително шахти, тавани и мазета, като третирането се извършва отгоре надолу – започва се от таванските помещения или най-горните етажи и се завършва с мазетата или подземните части на сградата. За по-дълготраен ефект е желателно да бъдат обработени и съседните сгради. Трябва да се има предвид, че еднократната обработка е крайно недостатъчна.

 

 

 

 

Свържете се с нас:

 ул."Пиротска" №5 София 1000


0888 64 21 35
0879 36 99 92