Свържете се с нас: 087 93 699 92

0888 642 135

Цени / СТОП вредители!

Цени за жилища при еднократна обработка

Качеството на нашите обработки определя цените ни и гарантира здравето и спокойствието ви. Нашите цени зависят от площта на жилището, конкретния тип на вредителя и заселеността му в обекта.

Вид вредител

До 40 м2

До 75 м2

До 100 м2

 
 

ИНСЕКТИ

 

Хлебарки

30 лв.

34 лв.

39 лв.

 

Дървеници

35 лв.

48 лв.

58 лв.

 

Бълхи

30 лв.

34 лв.

39 лв.

 

Мравки

30 лв.

34 лв.

39 лв.

 

Кърлежи

30 лв.

34 лв.

39 лв.

 

Оси, пчели, стършели*

35 лв.

45 лв.

49 лв.

 

Дървояди*

30 лв.

45 лв.

49 лв.

 

Сколопендри, многоножки*

30 лв.

45 лв.

49 лв.

 

Мухи

30 лв.

34 лв.

39 лв.

 

Комари

30 лв.

34 лв.

39 лв.

 

Прахови акари

30 лв.

34 лв.

39 лв.

 

Миризливки

30 лв.

34 лв.

39 лв.

 

Гъсеници

30 лв.

34 лв.

39 лв.

 

Молци

30 лв.

40 лв.

45 лв.

 

Паяци

30 лв.

34 лв.

39 лв.

 

ГРИЗАЧИ

 

Плъхове

30 лв.

34 лв.

39 лв.

 

Мишки

30 лв.

34 лв.

39 лв.

 

Сънливци/съсели*

55 лв.

75 лв.

115 лв.

 

ВЛЕЧУГИ

 

Змии

30 лв.

55 лв.

60 лв.

 

Гущери

30 лв.

55 лв.

60 лв.

 

ПОДЗЕМНИ ВРЕДИТЕЛИ

 

Сляпо куче*

50 лв.

75 лв.

100 лв.

 

Къртици*

50 лв.

75 лв.

100 лв.

 

ПТИЦИ

 

Ластовици, гълъби и др.*

65 лв.

100 лв.

140 лв.

 

ДРУГИ НЕТИПИЧНИ ВРЕДИТЕЛИ

 

Котки

30 лв.

55 лв.

60 лв.

 

Кучета

30 лв.

55 лв.

60 лв.

 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

 

Микроорганизми

30 лв.

34 лв.

39 лв.

 

КОМБИНИРАНИ УСЛУГИ

 

Хлебарки + гризачи

40 лв.

55 лв.

60 лв.

 

Хлебарки + мухи

40 лв.

60 лв.

65 лв.

 

Хлебарки + Дървеници

50 лв.

60 лв.

65 лв.

 

Бълхи + кучета и котки

40 лв.

60 лв.

65 лв.

 

Други комбинирани услуги

По договаряне

 

*Поради спецификата при третиране на тези вредители е желателно предварително да се свържете с нас по телефона

Минималната цена за еднократна обработка е 30 лв.

При сключване на договор за абонамент има отстъпки от цената за всяко третиране.

Цените са крайни с включени разходи за препарати, транспорт, труд и др.

Извън посочените населени места транспортът се договаря допълнително.

Поради спецификата на всеки конкретен обект цените могат да варират от посочените нагоре и надолу.

 

Цени за еднократна обработка на общи части- етажна собственост в 4 до 8-етажни жилищни блокове и кооперации

Важно!!!-почистване,дезинсекция на подпокривно пространство и замрежване на вентилационните отвори -400лв.за вход-ПРОМОЦИЯ

Вид вредител

Мазе, абонатна, партерна площ, асансьорна шахта

Стълбище, мазе, партер, асансьорна шахта

Цялостна обработка от подпокривно пространство до мазета

ИНСЕКТИ

Хлебарки

35 лв.

49 лв.

90 лв.

Бълхи + кърлежи + мравки

35 лв.

55 лв.

99 лв.

ГРИЗАЧИ

Плъхове + мишки

35 лв.

49 лв.

90 лв.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Микроорганизми

                 35 лв.

49 лв.

90 лв.

КОМБИНИРАНИ УСЛУГИ

Хлебарки + гризачи

65 лв.

85 лв.

120 лв.

Бълхи + гризачи

65 лв.

85 лв.

120 лв.

Хлебарки + бълхи + гризачи

65 лв.

85 лв.

120 лв.

Хлебарки + гризачи + котки + кучета

100 лв.

160 лв.

180 лв.

 

Минималната цена за еднократна обработка е 30 лв.

За третиране на индивидуални мазета се заплаща между 3 и 4 лв.

При сключване на договор за абонамент има отстъпки от цената за всяко третиране.

Цените са крайни с включени разходи за препарати, транспорт, труд и др.

Извън посочените населени места транспортът се договаря допълнително.

Поради спецификата на всеки конкретен обект цените могат да варират от посочените нагоре и надолу.

  

Цени за търговски обекти и обекти с обществено предназначение и открити площи

 

Вид вредител

До 400 м²

До 1000 м²

0т 3 000 м²

ИНСЕКТИ

Хлебарки

0.20 лв/м²

0.10 лв/м²

0.06 лв/м²

Дървеници

0.35 лв/м²

0.25 лв/м²

0.20 лв/м²

Бълхи

0.20 лв/м²

0.10 лв/м²

0.07 лв/м²

Мравки

0.20 лв/м²

0.10 лв/м²

0.07 лв/м²

Кърлежи

0.15 лв/м²

0.05 лв/м²

0.03 лв/м²

Оси, пчели, стършели*

0.50 лв/м²

0.50 лв/м²

0.50 лв/м²

Дървояди*

0.70 лв/м²

0.45 лв/м²

0.30 лв/м²

Сколопендри, многоножки*

0.40 лв/м²

0.27 лв/м²

0.16 лв/м²

Мухи

0.25 лв/м²

0.15 лв/м²

0.10 лв/м²

Гъсеници

0.20 лв/м²

0.15 лв/м²

0.10 лв/м²

Миризливки

0.20 лв/м²

0.15 лв/м²

0.10 лв/м²

Комари

0.20 лв/м²

0.15 лв/м²

0.10 лв/м²

Молци

0.35 лв/м²

0.20 лв/м²

0.15 лв/м²

Паяци

0.20 лв/м²

0.10 лв/м²

0.06 лв/м²

ГРИЗАЧИ

Плъхове + мишки

0.20 лв/м²

0.10 лв/м²

0.06 лв/м²

Сънливци/съсели

По договаряне

По договаряне

По договаряне

ВЛЕЧУГИ

Змии

0.40 лв/м²

0.30 лв/м²

0.12 лв/м²

Гущери

0.40 лв/м²

0.30 лв/м²

0.12 лв/м²

ПОДЗЕМНИ ВРЕДИТЕЛИ

Сляпо куче

По договаряне

По договаряне

По договаряне

Къртици

По договаряне

По договаряне

По договаряне

ПТИЦИ

Ластовици, гълъби и др.

0.90 лв/м²

0.50 лв/м²

0.35 лв/м²

ДРУГИ НЕТИПИЧНИ ВРЕДИТЕЛИ

Котки

0.55 лв/м²

0.55 лв/м²

0.55 лв/м²

Кучета

0.55 лв/м²

0.55 лв/м²

0.55 лв/м²

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Микроорганизми

0.35 лв/м²

0.25 лв/м²

0.15 лв/м²

КОМБИНИРАНИ УСЛУГИ

Хлебарки + гризачи

0.55 лв/м²

По договаряне

По договаряне

Други комбинирани услуги

По договаряне

 

*Поради спецификата при третиране на тези вредители е желателно предварително да се свържете с нас по телефона

При сключване на договор за абонамент има отстъпки от цената за всяко третиране.

Цените са крайни с включени разходи за препарати, транспорт, труд и др.

Извън посочените населени места транспортът се договаря допълнително.

Поради спецификата на всеки конкретен обект цените могат да варират от посочените нагоре и надолу.

„Стоп вредители” извършва ДДД дейности срещу вредителите хлебарки, мухи, кърлежи, дървеници, мравки, бълхи, мишки, плъхове и др. в обществени и търговски обекти. Цената за извършена услуга от нас в търговски и обществени обекти се определя въз основа на  следните критерии:

-          вид на населеното място – градска зона, крайградска зона, вилна зона и др.;

-          рискови обекти в близост до обекта за ДДД дейност- канали, блата, селскостопански обекти, жилищни комплекси, производства от ХВП и др.;

-          вид и дейност на обекта - предприятия от ХВП, търговско заведение, магазин, ресторант, склад, хотел, общежитие, заведение за обществено хранене и др.;

-          площ на обработвания обект - колкото по-голяма е площта на третирания обект, толкова цената за ДДД дейност е по-ниска;

-          система за управление на отпадъците;

-          въведени системи за качество – ISO, HACCP и др.;

-          заселеността на обекта с вредители и вида им - насекоми и гризачи;

-          характеристика на третирания обект от гледна точка на неговата безопасност - външни плътно затварящи се врати на мазета и приземни етажи, замреженост на прозорци, водопроводна и канализационна мрежа, наличие на решетки и др.;

При заявка от клиента за сключване на ДДД договор, огледът на обекта е безплатен.

Минималната месечна цена за обработка при сключване на ДДД договор е 15 лв.

Обработките се извършват по начин, който не пречи на дейността на клиентите. Извършва се преди или след работно време. По време на работния процес, обработките се извършват по начин, който не накърнява имиджа на обекта и клиента.

При сключване на абонаментен договор за ДДД услуги, „Стоп вредители” предлага безплатни инспекция, консултация, програма и мониторинг на обекта.

Свържете се с нас:

 ул."Пиротска" №5 София 1000


0888 64 21 35
0879 36 99 92