Свържете се с нас: 087 93 699 92

0888 642 135

Дератизация - Защита от гризачи

 

Унищожаване на вредители като мишки, плъхове, съсели и други вредни гризачи. Дератизацията представлява цял комплекс от мерки за унищожаване на вредните гризачи. Според целите и задачите дератизацията бива системна и еднократна. Системната дератизация се нарича още непрекъсната и се прилага целогодишно по план. Еднократната дератизация се прилага, когато се установи наличие на вредни гризачи в дадена среда. Тя се организира във всички помещения на сградата.

Разред гризачи Rodentia rodere, което латинско наименование означава “гризе”, „нагризва”, принадлежи към клас бозайници. В България разредът е представен от 28 вида, три от които живеят в градска среда - сив плъх, черен плъх и домашна мишка. Другите видове срещащи се гризачи са временни обитатели на урбанизираните зони. Семейство мишковидни се състои от пет подсемейства, всяко от които с по няколко рода. Към рода Rates спадат черният плъх, домашната и полската мишки, а към род Rattus – сивият плъх. Синантропните гризачи (обитаващи населени места) не спят зимен сън, тъй като имат достъп до храна и вода целогодишно. Те имат висока плодовитост, като половото съзряване настъпва значително бързо, а бременността е кратка – 19-30 дни. Раждаемостта е средно 15-18 малки. Гризачите са основни „резервоари” и източници на зарази при редица вирусни, бактериални и паразитни заболявания при хора и животни - туларемия, салмонелози, Ку-треска, ботулизъм, лайшманиоза, трихинелоза, листериоза и много други.


Стоп вредители” е лицензирана фирма за борба с вредителите – гризачи. Ние работим под контрола на РЗИ (ХЕИ) и сме регистрирани в МЗ. Обработката срещу гризачи се извършва само със съвременни препарати от водещи производители, лицензирани и контролирани от МЗ за професионална употреба. Предлагаме както еднократни обработки, така и абонаментни ДДД договори според изискванията на РЗИ. „Стоп вредители” третира жилища, търговски обекти и външни пространства от всякакъв характер. Нашата дейност е на територията на София, Пловдив, Перник, Дупница, Благоевград.

Стоп вредители” извършва професионална защита от гризачи като плъхове (сив и черен), домашни мишки, полски мишки и други вредни гризачи.

 

Свържете се с нас:

 ул."Пиротска" №5 София 1000


0888 64 21 35
0879 36 99 92