Свържете се с нас: 087 93 699 92

0888 642 135

Дезинсекция - Защита от насекоми

Унщожаване, борба и защита от многоножки / сколопендри

 

Стоп вредители” е лицензирана фирма за борба с вредителите – многоножки / скoлопендри. Ние работим под контрола на РЗИ (ХЕИ) и сме регистрирани в МЗ. Обработката срещу многоножки / сколопендри  се извършва само със съвременни препарати от водещи производители, лицензирани и контролирани от МЗ за професионална употреба. Те са безвредни за хора, домашни животни и растения. Предлагаме както еднократни обработки, така и абонаментни ДДД договори според изискванията на РЗИ. „Стоп вредители” третира жилища, търговски обекти и външни пространства от всякакъв характер. Нашата дейност е на територията на София, Пловдив, Перник, Дупница, Благоевград.

Сколопендрите - Scolopendra - род многоножки, Scolopendra cingulata e представител на стоножките в България

Склопендрите са род многоножки SCLOPENDRACINGULATA е представител на многоножките у нас. Клас многоножки имат удължени тела, съставени от много на брой отделни членчета (15-90). Върху всяко членче има по един чифт крака. Върху първото членче има нокти за инжектиране на отровен секрет в жертвата. Обитават тъмни и влажни места, при ниска влажност на въздуха, бързо загиват. В човешките жилища пропълзяват в заслони, кухни, килери, бани и други влажни помещения. При раздразнение хапят, като изпускат отровен секрет. Сколопендрата е изключително бързоподвижна, топлолюбива – под 7 градуса загива. Ухапването е силно болезнено, най-често с локални реакции. Сколопендрата достига 10-25 см. дължина и 1 см. ширина. Тялото и е кафеникаво, черно, червено или бежово с червени, по-рядко със светлосини крака, с ясно очертани правоъгълни сегменти.  В България всяка година инциденти на ухапани с оплаквания като зачервяване, подуване, посиняване, болка, повишаване на температурата. Влезлите в помещенията стоножки се отстраняват механично – с измитане или прахосмукачка, ако са в по-малка численост.

Сколопендра - Scolopendra - род многоножки

Химичната борба се води с прахообразни инсектициди с остатъчно действие, прави се бариера около набелязаните места, предпазваща от ново навлизане. Подходящи за пръскане са препарати срещу пълзящи членестоноги, като за ликвидирането им си прави достатъчно омокряне на повърхността и отровата прониква през хитиновата им обвивка.

Подходящо време за пръскане срещу многоножките / сколопендрите е през пролетта и лятото или веднага при наличието на екземпляри. За препоръчване е третирането да се повтори след около 10 дни и поддържаща обработка през останалото време.

 

Вид вредител 

До 40 м2

До 75 м2

До 100 м2

 
 

ИНСЕКТИ

 

Сколопендри и многоножки

30 лв.

45 лв.

49 лв.

 

 

Свържете се с нас:

 ул."Пиротска" №5 София 1000


0888 64 21 35
0879 36 99 92