Свържете се с нас: 087 93 699 92

0888 642 135

Дезинфекция - обеззаразяване

 

 

Дезинфекция – определение

От латински de (без) infecto (заразяване) – буквално означава обеззаразяване. Това е процес, при който се редуцира броя на патогенните микроорганизми (бактерии, микобактерии, вируси, фунги) върху различни обекти на външната среда, кожа и лигавици, до безопасно за здравето на човека ниво. Дезинфекцията не гарантира унищожаването на бактериалните спори.

Целта на дезинфекцията е процес на прекъсване на механизма на предаване на инфекцията във външна среда. Осъществява се от комплекс от мерки и мероприятия, при които се унищожават (инактивират необратимо) болестотворните микроорганизми.

Видове дезинфекция

Профилактична – има за цел да унищожи евентуално попаднали във външна среда патогенни микроорганизми;

Огнищна – провежда се в заразно огнище и има за цел да унищожи патогенните микроорганизми, попаднали във външна среда от източника на заразата и да спре развитието на епидемичния процес;

Текуща – има за цел да отстрани източника на инфекцията в домашна обстановка или в лечебно заведение;

Заключителна – последна дезинфекция в огнището. Провежда се след отстраняване на източника на инфекцията;

Незабавна - върху повърхности замърсени със секрети, екскрети, телесни течности. Провежда се на всички контактни повърхности в околната среда на пациенти с инфекции;

Методи на дезинфекция

Физични методи (влажна топлина и лъчения) - изваряване, гореща вода, водна пара, слънчева светлина, UV – лъчи, гама – лъчи;

Химични методи – използват се химични средства (дезинфектанти и антисептици) с различен химичен състав и спектър на действие ( бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно, туберкулоцидно, спороцидно);

Дезинфектанти – препарати за унищожаване или редуциране на микроорганизмите върху обекти от външната среда.

Приложение на химичните методи за дезинфекция

- Равномерно пръскане на дезинфекционен разтвор върху повърхности – за заразно огнище и крайна дезинфекция;

- Забърсване;

- Потапяне / накисване в разтвор – обектът, подлежащ на обеззаразяване се потапя напълно в дезинфекционния разтвор за определено време;

- Обгазяване – пръскане с аерозол – постига се едновременно обеззаразяване на повърхности и въздух;

- Комбинирано – химио-термодезинфекция. Съчетава действието на горещата вода и подходящи дезинфекционни средства;

Дезинфекция на жилища, офиси, общи части на сгради, хотели, ресторанти и др.

Почистването и дезинфекцията са две неразделни части на един общ процес наречен хигиена. Доброто състояние на хигиената в обектите се определя от много фактори, основният от които е микробното замърсяване, което води до постоянен риск за здравето на хората. Съществуват различни пътища за проникване и пренасяне на микроорганизмите на територията на обектите: чрез хората, обувките, инструментите, облеклото, суровините, материалите и помощните средства, водата и храната, въздуха и транспортните средства, сифоните, вентилите и др. Докато почистването е процес на нецелево обеззаразяване, то дезинфекцията е процес на целево обеззаразяване на повърхностите и околната среда. Дезинфекционни средства се прилагат чрез опръскване, обгазяване, забърсване и др. от квалифицирани специалисти на „Стоп вредители". След нанасяне на препарата, обектът се запечатва за определен период от време (1-2 часа), след което се проветрява и помещението е годно за ползване.

Наложително е да ни потърсите при следните случаи:


- При наводняване на мазета, гаражи, жилищни помещения, стопански постройки и др.
Влагата води до развитие на различни миркоорганизми като бактерии, вируси, плесени, гъби и др. Наложително е след отводняването и грубото почистване, да се направи професионална обработка с дезинфектант преди помещенията да се ползват отново;
- След дератизация (премахване на гризачите).


Плъховете, мишките и др. са резервоари, преносители и източници на зарази при редица вирусни, бактериални и паразитни заболявания при хора и животни (туларемия, салмонелози, Ку-треска, ботулизъм, лайшманиоза, трихинелоза, листериоза и др.); Ето защо след тяхното унищожаване е важно вътрешните помещения да се обработят с професионален дезинфектант, най-често чрез опръскване.


- При починали хора
Заключителната (последна) дезинфекция унищожава патогенните микроорганизми и спира развитието на епидемичния процес. Извършва се с професионален дезинфектант, най-често чрез опръскване, върху всички повърхности в жилището и такива, замърсени със секрети, екскрети и телесни течности;


- Дезинфекция на сервизни помещения – мазета, килери, тавани и др.,
В тези помещения се най-често се развиват ентеровируси, които могат да доведат до множество заболявания. Обработват се периодично с професионални дезинфектанти, като с това гарантираме безопасна среда в дома, търговските и хранителните обекти.

 

Вид вредител 

До 40 м2

До 75 м2

До 100 м2

Микроорганизми/Дезинфекция

30 лв

34 лв

39 лв

 

 

 

 

Стоп вредители” е лицензирана фирма за борба с вредителите. Ние работим под контрола на РЗИ (ХЕИ) и сме регистрирани в МЗ. Дезинфекцията се извършва само със съвременни препарати от водещи производители, лицензирани и контролирани от МЗ за професионална употреба. Те са безвредни за хора, домашни животни и растения. Предлагаме както еднократни обработки, така и абонаментни ДДД договори според изискванията на РЗИ. „Стоп вредители” третира жилища, търговски обекти и външни пространства от всякакъв характер. Нашата дейност е на територията на София, Пловдив, Перник, Дупница, Благоевград.

Свържете се с нас:

 ул."Пиротска" №5 София 1000


0888 64 21 35
0879 36 99 92